Member Login
Lost your password?

ดาวน์โหลดหนังสือ “ในนามของความ(อ)ยุติธรรม ภายใต้คสช.” ของกลางลำดับ 19 ที่อัยการราชบุรีขอให้ศาลยึด

29/08/2016
By

photo_2016-08-29_21-31-28

29 ส.ค.59 พนักงานอัยการ จ.ราชบุรี มีความเห็นสั่งฟ้องจำเลยทั้ง 5 คนในคดีซึ่ง  ปกรณ์ อารีกุล,อนุชา รุ่งมรกต, อนันต์ โลเกตุ สมาชิกขบวนการประชาธิปไตยใหม่ ภานุวัฒน์ ทรงสวัสดิ์ชัย นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ และทวีศักดิ์ เกิดโภคา ผู้สื่อข่าวประชาไท ถูกกล่าวหาว่ากระทำตามความผิดพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559 มาตรา 61 และประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขฉบับที่ 25 เรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับการยุติธรรมทางอาญา เนื่องจากการตรวจค้นรถและพบเอกสารเกี่ยวกับการรณรงค์ไม่ให้รับร่างรัฐธรรมนูญ ดูรายละเอียดคดีเพิ่มเติมที่นี่

ทั้งนี้ในคดีดังกล่าวพนักงานอัยการได้ขอให้ศาลสั่งริบทรัพย์ของกลางทั้งหมด 18 รายการ จากทั้งหมด 19 รายการ เนื่องจากพนักงานอัยการเห็นว่าของกลางดังกล่าวมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิดตามมาตรา 61 พระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559 อย่างไรก็ตามของกลางในลำดับ 19 นั้นเป็นหนังสือ“ในนามของความ(อ)ยุติธรรมภายใต้คสช.”รวมรายงานผลกระทบจากการรัฐประหารและการละเมิดสิทธิมนุษยชน 25572558  ซึ่งจัดทำขึ้นโดยศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน อันเป็นผลจากการบันทึกผ่านการลงพื้นที่ สัมภาษณ์ และติดตาม สถานการณ์ ผลกระทบจากการรัฐประหาร ตั้งแต่ พฤษภาคม 2557 จนถึงตุลาคม 2558 เป็นเวลารวมถึง 18 เดือน ซึ่งในระหว่างการทำงาน ศูนย์ทนายฯ ได้มีการจัดทำารายงานหรือบันทึกกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชน ต่างๆ และได้นำเสนอต่อสาธารณะในโอกาสต่างๆ กัน หนังสือเล่มนี้จึง เกิดขึ้นจากการรวบรวมและปรับปรุงรายงานดังกล่าวมาจัดมาพิมพ์ให้เป็นระบบมากขึ้น

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเห็นว่าหนังสือดังกล่าวนั้นไม่ได้มีเนื้อหาส่วนใดเข้าข่ายความผิดตามมาตรา 61 พระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559 และแม้จะมีความเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญภายในหนังสือดังกล่าว ก็เป็นความเห็นต่อร่างเดิมซึ่งเผยแพร่ต่อสาธารณะมาตั้งแต่วันที่ 5ก.ย.2558  ก่อนร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติจะเผยแพร่ออกมา อย่างไรก็ตามศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็น หนึ่งในเอกสารทางประวัติศาสตร์ที่บันทึกสถานการณ์สิทธิมนษุยชนที่เกิดขึ้นในปี 2557 – 2558 เพื่อให้ผู้ที่สนใจศึกษาสถานการณ์ของประเทศไทย ในอนาคต ได้เรียนรู้และนำไปสู่การพัฒนาการเคารพสิทธิมนุษยชนของสังคมไทย ทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมและด้านอื่นๆ ต่อไป ศูนย์ทนายฯจึงเปิดให้ดาวน์โหลด  หนังสือ“ในนามของความ(อ)ยุติธรรม ภายใต้คสช.”  มา ณ ที่นี้

 

ดาวน์โหลดที่นี่ : Annual-Report-InTheName0f(in)Justice_final

Th
Th
th.html
165.8 KiB
173 Downloads
Details


Top Posts

TAG

112 116 BBC Thai freedom of expression Head of NCPO order 3/58 NDM We Walk กฎอัยการศึก กรุงเทพ ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ ขอนแก่น คนอยากเลือกตั้ง ควบคุมตัวมิชอบ คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558 คำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 3/2558 จตุภัทร์ บุญภัทรรักษา ชุมนุมทางการเมือง บีบีซีไทย ประชามติ ประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ พ.ร.บ.ประชามติ พรบ.ชุมนุมสาธารณะ พฤติการณ์คุกคาม ม.112 มทบ.11 มาตรา 44 มาตรา 112 ศาลจังหวัดขอนแก่น ศาลทหาร ศาลทหารกรุงเทพ ศิริกาญจน์ เจริญศิริ ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ศูนย์ปราบโกงประชามติ สิทธิในกระบวนการยุติธรรม หมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ อานนท์ นำภา เสรีภาพการชุมนุม เสรีภาพการแสดงออก เสรีภาพในการชุมนุม เสรีภาพในการแสดงออก แชร์เฟซบุ๊ก ไผ่ จตุภัทร์ ไผ่ ดาวดิน

คลังเก็บ