Member Login
Lost your password?

แถลงการณ์ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเรียกร้องให้ปล่อยตัวศรีสุวรรณจากการควบคุมตัวไม่ชอบในทันที

18/04/2017
By

แถลงการณ์ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน

เรียกร้องให้ปล่อยตัวศรีสุวรรณจากการควบคุมตัวไม่ชอบในทันที

                ตามที่วันนี้ (18 เม.ย.60) สมาคมองค์กรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย โดยนายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคม ได้เข้ายื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อขอให้ดำเนินการตรวจสอบการเปลี่ยน “หมุดคณะราษฎร” ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนทำเนียบรัฐบาล และเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ทหารเข้าควบคุมตัว โดยล่าสุดยังไม่ทราบชะตากรรมของนายศรีสุวรรณ จรรยา ว่าถูกควบคุมตัวไปไว้ที่ใด

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเห็นว่าการควบคุมตัวดังกล่าวเจ้าหน้าที่ทหารไม่มีฐานอำนาจทางกฎหมายใดในการควบคุมตัว การควบคุมตัวดังกล่าวเป็นการควบคุมตัวไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันขัดต่อพันธกรณีในข้อ 9 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง(ICCPR)ซึ่งรับรองว่า “บุคคลทุกคนมีสิทธิในเสรีภาพและความปลอดภัยของร่างกาย บุคคลจะถูกจับกุมหรือควบคุมโดยอำเภอใจมิได้” ทั้งนี้ประเทศไทยเป็นภาคีและมีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตามกติกาดังกล่าว

นางสาวเยาวลักษ์ อนุพันธุ์ หัวหน้าศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน กล่าวว่า “การยื่นจดหมายขอให้ตรวจสอบการกระทำความผิดนั้นเป็นสิทธิตามกฎหมายซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถกระทำได้  ซึ่งโดยหลักแล้วเจ้าหน้าที่รัฐต้องเข้ามาตรวจสอบเหตุการณ์ดังกล่าว แต่เจ้าหน้าที่ทหารกลับดำเนินการในทางตรงกันข้ามโดยใช้กำลังเข้าควบคุมตัวผู้ยื่นจดหมายนั้น ซึ่งถือว่าเป็นการควบคุมตัวโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย การกระทำดังกล่าวนั้นยิ่งตอกย้ำให้เห็นว่าประเทศไทยขาดซึ่งสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก  แม้กระทั่งการใช้ช่องทางการตรวจสอบที่รัฐจัดไว้ให้ก็ไม่สามารถกระทำได้ เราเรียกร้องให้ปล่อยศรีสุวรรณจากการควบคุมตัวไม่ชอบด้วยกฎหมายในทันที”

ด้วยความเคารพสิทธิเสรีภาพของประชาชน

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน

 

 

 

 

 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

Tags: , ,Top Posts

TAG

112 116 BBC Thai freedom of expression Head of NCPO order 3/58 NDM กฎอัยการศึก กรุงเทพ ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ ขอนแก่น คนอยากเลือกตั้ง ควบคุมตัวมิชอบ คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558 คำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 3/2558 จตุภัทร์ บุญภัทรรักษา จ่านิว ชุมนุมทางการเมือง บีบีซีไทย ประชามติ ประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ พ.ร.บ.ประชามติ พรบ.ชุมนุมสาธารณะ พฤติการณ์คุกคาม พูดเพื่อเสรีภาพ ม.112 มทบ.11 มาตรา 44 มาตรา 112 ศาลจังหวัดขอนแก่น ศาลทหาร ศาลทหารกรุงเทพ ศิริกาญจน์ เจริญศิริ ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ศูนย์ปราบโกงประชามติ สิทธิในกระบวนการยุติธรรม อานนท์ นำภา เสรีภาพการชุมนุม เสรีภาพการแสดงออก เสรีภาพในการชุมนุม เสรีภาพในการแสดงออก แชร์เฟซบุ๊ก ไผ่ จตุภัทร์ ไผ่ ดาวดิน