Member Login
Lost your password?

‘ไผ่ ดาวดิน’ รับสารภาพคดีม.112เหตุแชร์ข่าว BBC ไทย ศาลพิพากษาคุก 5 ปี สารภาพเหลือ 2 ปี 6เดือน

15/08/2017
By

15 ส.ค. 60 ‘ไผ่ ดาวดิน’ หรือ จตุภัทร์ บุญภัทรรักษา นักศึกษา/นักกิจกรรม ซึ่งตกเป็นจำเลยในคดีที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ จากกรณีแชร์บทความ “พระราชประวัติกษัตริย์พระองค์ใหม่ของไทย” จากเว็บข่าวบีบีซีไทยลงบนเฟซบุ๊คส่วนตัว ตัดสินใจเปลี่ยนคำให้การเป็นรับสารภาพ ศาลจังหวัดขอนแก่นอ่านพิพากษาลับ ลงโทษจำคุก 5 ปี สารภาพลดโทษครึ่งหนึ่งเหลือ 2 ปี 6 เดือน

เดิมวันนี้ศาลฯ นัดสืบพยานโจทก์ต่อจากเมื่อวันที่ 3-4 ส.ค. ที่ผ่านมา โดยยังเหลือพยานฝ่ายโจทก์อีก 14 ปาก แต่ก่อนเริ่มการสืบพยาน แม่จตุภัทร์ได้ขอพูดคุยกับจตุภัทร์เป็นการส่วนตัว หลังจากนั้น จตุภัทร์ได้แถลงต่อศาลขอเปลี่ยนคำให้การเป็นรับสารภาพ ศาลจึงนัดอ่านคำพิพากษาในช่วงบ่าย

ผู้พิพากษาวิเนตร มาดีและเพิ่มพูน พิศาลธุรกิจ ก่อนเริ่มอ่านคำพิพากษาศาลมีคำสั่งพิพากษาลับ และศาลอ่านคำพิพากษาเพียงโทษของจำเลยโดยไม่ได้อ่านคำวินิจฉัยในประเด็นแห่งคดี โดยระบุว่าจำเลยมีความผิดตาม ม.112 และ พ.ร.บ.คอมฯ มาตรา 14(3) เป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท ลงโทษบทหนัก ให้จำคุก 5 ปี จำเลยรับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือจำคุก 2 ปี 6 เดือน นับโทษต่อจากคดีอาญาของศาล มทบ.23

คดีนี้เป็นอีกคดีที่ศาลยุติธรรมที่มีการพิพากษาลับในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 (อ่านคดีของปิยะ ที่นี่) อย่างไรก็ตามแม้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 177 จะให้ศาลมีอำนาจสั่งให้พิจารณาเป็นการลับ แต่การพิพากษาลับไม่เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 188 ซึ่งระบุว่า “คำพิพากษาหรือคำสั่งมีผลตั้งแต่วันที่ได้อ่านในศาลโดยเปิดเผยเป็นต้นไป”

อีกทั้งศูนย์ทนายความฯ ยังมีข้อสังเกตอีกว่าการอ่านคำพิพากษาของศาล ศาลอ่านเพียงเเต่โทษเท่านั้น เเต่มิได้กล่าวถึงคำวินิจฉัยในประเด็นแห่งคดีว่าการกระทำของจำเลยในประการใดที่มีผลเป็นการดูหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ ฯ ตามมาตรา 112 แห่งประมวลกฎหมายอาญา แม้ว่าจำเลยจะรับสารภาพก็ตาม ซึ่งประมวลวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 186 และ 187 ได้ระบุรายละเอียดที่ควรมีในคำพิพากษาเอาไว้ ซึ่งทนายความของจตุภัทร์ได้ยื่นคำร้องขอคัดถ่ายคำพิพากษาฉบับเต็มแต่จะต้องมารับในภายหลัง

ตั้งแต่จตุภัทร์ถูกดำเนินคดีจากเหตุดังกล่าวนี้ ตลอดกระบวนการจตุภัทร์ถูกกดดันวิธีการต่างๆ มาโดยตลอด จึงเป็นอุปสรรคในการต่อสู้คดีเป็นอย่างมาก เช่น

ศาลให้ฝากขังระหว่างการสอบสวน โดยครอบครัวได้ยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวโดยมีหลักทรัพย์เป็นเงิน 400,000 บาท ศาลอนุญาต แต่ 18 วันให้หลัง ศาลมีคำสั่งถอนประกันจากการที่จตุภัทร์แสดงความเห็นต่อกระบวนการยุติธรรมในเฟซบุ๊กของตน และศาลยังอ้างด้วยว่าจตุภัทร์ไม่ลบโพสต์ที่ถูกกล่าวหาเป็นคดีออกแม้ว่าโพสต์นั้นจะเป็นหลักฐานในคดีก็ตาม จนถึงตอนนี้จตุภัทร์ถูกขังรวมเป็นระยะเวลากว่า 7 เดือนแล้ว ทนายและครอบครัวทั้งคัดค้านฝากขังศาลยกคำร้องคัดค้านทุกครั้ง และยังมีการยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวถึง 10 ครั้ง แต่ศาลไม่อนุญาตมาตลอด รวมทั้งยื่นอุทธรณ์คำสั่งไม่ปล่อยชั่วคราว 2 ครั้ง แต่ก็ไม่เป็นผล

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 107 กำหนดว่า “ผู้ต้องหาหรือจำเลยทุกคนพึงได้รับอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว” หรือตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองซึ่งประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกและมีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตาม ซึ่งในข้อ 9 (3) บัญญัติให้ “ผู้ถูกจับกุมหรือควบคุมในข้อหาทางอาญาได้รับการปล่อยตัวไป มิให้ถือเป็นหลักทั่วไปว่าจะต้องควบคุมบุคคลที่รอการพิจารณาคดีฯ” หรือแม้แต่ “สิทธิที่จะได้รับการสันนิษฐานเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะพิสูจน์ตามกฎหมายได้ว่ามีความผิด” ตามกติการะหว่างประเทศฯ ข้อ 14 (2) ซึ่งเท่ากับต้องปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุดไว้ก่อน

อีกทั้งศาลยังเคยมีคำสั่งพิจารณาลับถึง 5 ครั้ง ตั้งแต่การไต่สวนถอนประกัน ศาลก็มีคำสั่งพิจารณาคดีลับโดยอ้างเหตุผลเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง และเป็นคดีที่มีโทษสูง แม้ว่าในการไต่สวนจะไม่มีการกล่าวถึงเนื้อหาในคดีเลยก็ตาม และครั้งล่าสุดก่อนการสืบพยานศาลได้มีคำสั่งพิจารณาลับตลอดทั้งคดี นอกจากนั้นยังสั่งห้ามเผยแพร่เนื้อหาการสืบพยานอีกด้วย

ทนายความยังพบกับความยากลำบากในการให้ความช่วยเหลือแก่จตุภัทร์ในการต่อสู้คดีอีกด้วยจากการที่ในช่วงฝากขังตำรวจศาลได้รีบนำตัวจตุภัทร์กลับเรือนจำทันทีหลังเสร็จสิ้นการพิจารณาคดี และยังพยายามไม่ให้จตุภัทร์ได้พบกับเพื่อนและครอบครัวที่มารอให้กำลังใจที่ศาลโดยการนำตัวขึ้นห้องพิจารณาคดีทันทีหรือแม้แต่เมื่อพิจารณาคดีเสร็จก็ถูกแยกตัวจากผู้ต้องขังอื่นๆ ส่งกลับเรือนจำก่อน(อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปสรรคต่างๆ ที่จตุภัทร์ต้องเจอระหว่างถูกดำเนินคดีได้ ที่นี่)

คดีนี้นอกจากตัวจตุภัทร์เองที่ถูกกดดันด้วยวิธีการต่างๆ ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับคดีโดยตรงอย่างนักกิจกรรมที่มาให้กำลังใจจตุภัทร์ก็ยังถูกดำเนินคดีละเมิดอำนาจศาลจากการทำกิจกรรมที่ทางเท้าบริเวณด้านหน้าศาลอีกด้วย(อ่าน ที่นี่)

ส่วนตัวจตุภัทร์เองนอกจากคดีนี้แล้วนอกจากนี้ยังมีคดีที่อยู่ในระหว่างพิจารณา 1 คดี คือคดีชูป้ายในโอกาสครบรอบ 1 ปี รัฐประหาร ของศาล มทบ.23 ซึ่งสืบพยานไปได้เพียง 2 ปาก และยังมีคดีประชามติ จากกรณีแจกเอกสารรณรงค์ประชามติ ของศาลจังหวัดภูเขียว ที่ศาลสั่งจำหน่ายคดีไว้ชั่วคราว ซึ่งเมื่อคดี 112 ของศาลจังหวัดขอนแก่นนี้แล้วเสร็จ กระบวนการพิจารณาคดีของศาลจังหวัดภูเขียวคงต้องดำเนินต่อไป โดยพนักงานอัยการจังหวัดภูเขียวและทนายจำเลยจะต้องแถลงต่อศาลเพื่อให้ยกคดีขึ้นพิจารณาใหม่ หลังจากนั้นศาลก็จะนัดตรวจพยานหลักฐาน และสืบพยานต่อไป

อีกทั้งมีคดี ‘พูดเพื่อเสรีภาพ’ ซึ่ง ‘ไผ่’ และคนอื่นๆ อีก 10 คน ถูกแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 3/58 ร่วมกันชุมนุมตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป จากกรณีจัดเวทีรณรงค์ประชามติที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น คดีนี้ยังอยู่ในระหว่างสอบสวน โดยพนักงานสอบสวนมีความเห็นสั่งฟ้อง และนัดส่งสำนวนให้อัยการศาล มทบ.23 จ.ขอนแก่น พิจารณาสั่งคดีเมื่อวันที่ 31 ก.ค.ที่ผ่านมา แต่ผู้ต้องหาบางคนไม่ได้รับหมายนัด จึงเลื่อนส่งสำนวนออกไปก่อน โดยยังไม่ได้นัดหมายวัน

.

อ่านความเป็นมาของคดีและข่าวที่เกี่ยวข้อง:

กระบวนการยุติธรรมกับการจำกัดเสรีภาพ ‘ไผ่ ดาวดิน’: ประมวลคดี 112 ‘ไผ่’ ก่อนถึงวันสิ้นปี 59

สำรวจกระแส ปล่อย ‘ไผ่’ สะท้อนการดำเนินคดี ถอนประกัน และไม่ให้ประกันที่ไม่เป็นธรรม

เปิดคำฟ้องคดี “ไผ่” แชร์ข่าวบีบีซีไทย ขณะศาลยังคงปิดห้องพิจารณาเป็นการลับ

‘ไผ่’ ร้อง ไม่ได้สิทธิต่อสู้คดีเต็มที่ ศาลให้ปรึกษาทนาย แต่ยังปฏิเสธให้ประกัน

“ไผ่ ดาวดิน” ยังไร้เสรีภาพหลังยื่นประกันครั้งที่ 10 ศาลไม่อนุญาต

ศาลขอนแก่นสั่งพิจารณาคดีลับ 112 “ไผ่” จนกว่าจะมีคำพิพากษา

Tags: , , , , , , , , , , , ,Top Posts

TAG

112 116 BBC Thai freedom of expression Head of NCPO order 3/58 NDM กฎอัยการศึก กรุงเทพ ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ ขอนแก่น คนอยากเลือกตั้ง ควบคุมตัวมิชอบ คำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 3/2558 คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558 จตุภัทร์ บุญภัทรรักษา จ่านิว ชุมนุมทางการเมือง บีบีซีไทย ประชามติ ประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ พ.ร.บ.ประชามติ พรบ.ชุมนุมสาธารณะ พฤติการณ์คุกคาม พูดเพื่อเสรีภาพ ม.112 มทบ.11 มาตรา 44 มาตรา 112 ศาลจังหวัดขอนแก่น ศาลทหาร ศาลทหารกรุงเทพ ศิริกาญจน์ เจริญศิริ ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ศูนย์ปราบโกงประชามติ สิทธิในกระบวนการยุติธรรม อานนท์ นำภา เสรีภาพการชุมนุม เสรีภาพการแสดงออก เสรีภาพในการชุมนุม เสรีภาพในการแสดงออก แชร์เฟซบุ๊ก ไผ่ จตุภัทร์ ไผ่ ดาวดิน