Member Login
Lost your password?

คุมประพฤติร่อนหนังสือเตือน ‘นิว’ สุ่มเสี่ยงผิดเงื่อนไข “ห้ามคบค้าสมาคมฯ”

26/01/2018
By

สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 ส่งหนังสือเตือนสิรวิชญ์ หลังติดตาม สนช. ให้ถอดถอนรัฐบาล ด้านสิรวิชญ์ยืนยันตนไม่ได้ผิดเงื่อนไข คุมประพฤติอาจเข้าใจคลาดเคลื่อน พร้อมทำหนังสือชี้แจง

 

 

26 ม.ค. 61 ‘นิว’ สิรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์ เปิดเผยว่า ได้รับหนังสือ ‘ด่วนที่สุด’ จากสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 ลงวันที่ 25 ม.ค. 61 เรื่อง เตือนให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมความประพฤติโดยเคร่งครัด และให้ไปพบพนักงานคุมประพฤติ โดยเนื้อหาในหนังสือดังกล่าวระบุว่า ตามที่ศาลจังหวัดขอนแก่นได้มีคำพิพากษาในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ ลม.1/2560 ในฐานความผิดฐานละเมิดอำนาจศาล พิพากษาลงโทษจำคุก 6 เดือน ปรับ 500 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี และให้คุมความประพฤติไว้ 1 ปี โดยให้ไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ 6 ครั้ง กระทำบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ตามที่พนักงานคุมประพฤติเห็นสมควรเป็นเวลา 24 ชม. ห้ามมิให้คบค้าสมาคม หรือจัดทำกิจกรรม หรือรวมตัวกันในลักษณะอันอาจนำไปสู่การกระทำความผิดในทำนองเดียวกันอีก

หนังสือจากสำนักงานคุมประพฤติฯ ระบุอีกว่า แต่เนื่องจากระหว่างการควบคุมความประพฤติ ได้ปรากฏข่าวจากสื่อทั่วไปว่า เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 61 ท่านและทีมงาน ActionGen และประชาธิปไตยศึกษา รวมตัวและเดินทางไปยื่นหนังสือต่อ สนช. เพื่อติดตามความคืบหน้า และแถลงถึงการเคลื่อนไหวการอภิปรายไม่ไว้วางใจ และถอดถอนรัฐบาล คสช. ทั้งคณะ ที่ด้านหน้าสวนสัตว์เขาดิน ฝั่งตรงข้ามอาคารรัฐสภา ซึ่งกรณีพฤติกรรมดังกล่าว มีความสุ่มเสี่ยงในการผิดเงื่อนไขการคุมความประพฤติ ในเรื่องข้อห้ามคบหาสมาคม หรือจัดทำกิจกรรม หรือรวมตัวกันในลักษณะอันอาจนำไปสู่การกระทำความผิดในทำนองเดียวกันอีก ดังนั้น พนักงานคุมประพฤติจึงตักเตือนให้ท่านปฏิบัติตามเงื่อนไขตามที่ศาลกำหนดโดยเคร่งครัด และแจ้งให้ท่านไปพบพนักงานคุมประพฤติพร้อมกับมารดา ในวันที่ 30 ม.ค. 61 เวลา 10.00 น. โดยมี น.ส.ศศิธร บุพพฤทธิ์ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ หัวหน้างานควบคุมและสอดส่อง เป็นผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือดังกล่าวนี้

ทั้งนี้ สิรวิชญ์ให้ข้อมูลว่า เขาเพิ่งได้รับหนังสือวันนี้ (26 ม.ค. 61) ก่อนหน้านี้เขาได้ไปรายงานตัวที่สำนักงานคุมประพฤติตามกำหนดทุกครั้ง ครั้งแรก วันที่ 21 ธ.ค. 60 และนัดครั้งที่สองในวันที่ 18 ก.พ. 61 เรื่องการทำสาธารณประโยชน์ยังไม่ได้เริ่มทำ เนื่องจากเจ้าหน้าที่คุมประพฤติจะหารือเรื่องนี้เมื่อไปรายงานตัวครั้งที่สอง

ส่วนเรื่องที่สำนักงานคุมประพฤติมีหนังสือมาตักเตือนให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของคุมประพฤติอย่างเคร่งครัด โดยอ้างคำพิพากษาในคดีละเมิดอำนาจศาลว่า “ห้ามคบค้าสมาคมหรือจัดกิจกรรมรวมตัวในลักษณะอันนำไปสู่การกระทำความผิดในทำนองเดียวกันอีก” เขาเองเคยถามศาลในวันที่ฟังคำพิพากษาแล้วว่า ข้อความดังกล่าวหมายถึงอะไร ศาลได้อธิบายว่าหมายถึง ห้ามรวมกันทำกิจกรรมที่บริเวณศาลหรือป้ายศาล ซึ่งจะทำให้ละเมิดอำนาจศาลอีก ไม่ได้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมที่อื่น ๆ หรือห้ามชุมนุมทางการเมือง

อีกทั้งเมื่อวันที่ 23 ม.ค.61 ซึ่งตนดำเนินการติดตามความคืบหน้าการอภิปรายไม่ไว้วางใจและถอดถอนรัฐบาลคสช.ทั้งคณะเพราะเหตุเคยยื่นจดหมายเปิดผนึกไว้ถึงประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ไว้แล้วตั้งแต่วันที่ 12 ธ.ค. 60 แต่ยังไม่ได้รับการชี้แจงความคืบหน้านั้น นายสิรวิชญ์กล่าวว่า ตนไม่ได้ทำกิจกรรมดังกล่าวที่หน้าศาล และไม่เข้าข่ายกระทำความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลอันจะเป็นการกระทำความผิดซ้ำ ซึ่งฝ่าฝืนต่อเงื่อนไขตามคำพิพากษาแต่อย่างใด

นอกจากนี้ สิรวิชญ์ยังตั้งข้อสังเกตว่า การเตือนในครั้งนี้โดยใช้ข้ออ้างว่าอาจจะผิดต่อเงื่อนไขของคำพิพากษาศาล เป็นการเตือนเพื่อไม่ให้เขาเคลื่อนไหว ทำให้เขารู้สึกว่า ถูกติดตามและเฝ้าระวังเป็นพิเศษ โดยส่วนตัวคิดว่าการห้ามคบค้าสมาคมเป็นการลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของประชาชน อย่างไรก็ตาม เขาคิดว่าสำนักงานคุมประพฤติอาจจะมีการเข้าใจผิดในคำพิพากษาดังกล่าว ซึ่งเขาจะทำหนังสือไปชี้แจงไปยังสำนักงานคุมประพฤติเกี่ยวกับคำพิพากษาของคดีนี้ หรือไม่ก็อาจจะร้องขอไปที่ศาลเพื่อให้เขียนชี้แจงคำพิพากษาให้ชัดเจน

 

อ่านรายละเอียดคำพิพากษาคดีดังกล่าวที่ พิพากษา 7 น.ศ.ละเมิดอำนาจศาล รอกำหนดโทษ-รอลงอาญา คุมประพฤติ 1 ปี และ คำพิพากษาภายใต้เจตนารมณ์ “เพื่อคุ้มครองกระบวนการพิจารณาคดี” และข้อสังเกตคดี 7 นักศึกษา

 

Tags: , , , , , , , , ,Top Posts

TAG

112 116 BBC Thai freedom of expression Head of NCPO order 3/58 NDM We Walk กฎอัยการศึก กรุงเทพ ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ ขอนแก่น คนอยากเลือกตั้ง ควบคุมตัวมิชอบ คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558 คำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 3/2558 จตุภัทร์ บุญภัทรรักษา ชุมนุมทางการเมือง บีบีซีไทย ประชามติ ประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ พ.ร.บ.ประชามติ พรบ.ชุมนุมสาธารณะ พฤติการณ์คุกคาม ม.112 มทบ.11 มาตรา 44 มาตรา 112 ศาลจังหวัดขอนแก่น ศาลทหาร ศาลทหารกรุงเทพ ศิริกาญจน์ เจริญศิริ ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ศูนย์ปราบโกงประชามติ สิทธิในกระบวนการยุติธรรม หมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ อานนท์ นำภา เสรีภาพการชุมนุม เสรีภาพการแสดงออก เสรีภาพในการชุมนุม เสรีภาพในการแสดงออก แชร์เฟซบุ๊ก ไผ่ จตุภัทร์ ไผ่ ดาวดิน

คลังเก็บ