Member Login
Lost your password?

คดีคนอยากเลือกตั้งอยู่ตรงไหนในกระบวนการยุติธรรม?

11/07/2018
By

130 คน 6 คดี คือปริมาณของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งซึ่งถูกตั้งข้อหา จากการออกมาเรียกร้องให้ คสช. จัดการเลือกตั้งภายในเดือนพฤศจิกายน 2561 ตามที่เคยให้สัญญาไว้กับนานาชาติ

ขณะที่วันเลือกตั้งยังไม่มีกำหนดแน่นอน แต่คดีความของผู้ต้องหาและจำเลยทั้ง 130 คน ยังดำเนินไปอย่างไม่หยุดยั้ง บางคดียังอยู่ในชั้นสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานของตำรวจ บางคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องคดีของอัยการ และบางคดีขึ้นสู่การพิจารณาคดีของศาลชั้นต้นแล้ว

ทบทวนกันอีกครั้งว่าจนถึง 11 ก.ค. 2561 คดีคนอยากเลือกตั้งทั้ง 6 คดี ได้แก่ คดีคนอยากเลือกที่สกายวอล์กหน้าห้างสรรพสินค้า MBK (MBK39),​คดีคนอยากเลือกตั้งที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถ.ราชดำเนิน (RDN50), คดีคนอยากเลือกตั้งหน้ากองบัญชาการกองทัพบก (ARMY57), คดีคนอยากเลือกตั้งหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU06), คดีคนอยากเลือกตั้งที่พัทยา (PATTAYA12), และคดีคนอยากเลือกตั้งหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และหน้าองค์การสหประชาชาติ (UN62) อยู่ตรงไหนในกระบวนการยุติธรรม

1. คดีคนอยากเลือกที่สกายวอล์กหน้าห้างสรรพสินค้า MBK (MBK39)

คดีนี้มีผู้ต้องหา 39 คน แบ่งเป็นกลุ่มแกนนำซึ่งถูกตั้งข้อหายุยงปลุกปั่น ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 116 ร่วมกับข้อหาฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558 และ พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ จำนวน 9 คน และกลุ่มผู้ชุมนุมที่ถูกตั้งข้อหาฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558 และ พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ จำนวน 30 คน ทั้งสองกลุ่มอยู่ระหว่างรอฟังคำสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องคดีในชั้นอัยการ โดยมี 2 คนที่คดีพิพากษาแล้ว เนื่องจากจำเลยรับสารภาพ ได้แก่ นพพร นามเชียงใต้ และนพเก้า คงสุวรรณ ที่ศาลแขวงปทุมวันพิพากษาว่ามีความผิด ลงโทษจำคุก 12 วัน แต่ให้รอการลงโทษ 1 ปี โดยคดีของนพพรสิ้นสุดแล้วเนื่องจากไม่อุทธรณ์ต่อ ขณะที่นพเก้าคดีอยู่ระหว่างชั้นอุทธรณ์

2. คดีคนอยากเลือกตั้งที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถ.ราชดำเนิน (RDN50)

คดีนี้มีผู้ต้องหา 50 คน แบ่งเป็นกลุ่มแกนนำซึ่งถูกตั้งข้อหายุยงปลุกปั่น ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 116 ร่วมกับข้อหาฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558 จำนวน 7 คน และกลุ่มผู้ชุมนุมที่ถูกตั้งข้อหาฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558 จำนวน 43 คน ในส่วนของแกนนำแบ่งเป็นคดีของรังสิมันต์ โรม ขึ้นสู่ชั้นศาลที่ศาลอาญาแล้ว ส่วนแกนนำที่เหลืออีก 6 คน อยู่ระหว่างการพิจารณาสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องคดีของอัยการ โดยมีโชติศักดิ์ อ่อนสูง ที่ยังอยู่ในชั้นอัยการ ส่วนพันธ์ศักดิ์ ศรีเทพ ซึ่งปรากฏชื่อในข่าวว่าเป็นหนึ่งในผู้ถูก คสช. แจ้งความดำเนินคดี ยังไม่มีการแจ้งข้อหาตั้งแต่ชั้นตำรวจ

3.คดีคนอยากเลือกตั้งหน้ากองบัญชาการกองทัพบก (ARMY57)

คดีนี้มีผู้ต้องหา 57 คน แบ่งเป็นกลุ่มแกนนำซึ่งถูกตั้งข้อหายุยงปลุกปั่น ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 116 และใช้เครื่องขยายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาต ร่วมกับข้อหาฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558, พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ, และ พ.ร.บ.การจราจรทางบก จำนวน 10 คน และกลุ่มผู้ชุมนุมที่ถูกตั้งข้อหาฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558, พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ, และ พ.ร.บ.การจราจรทางบก จำนวน 47 คน

สำหรับกลุ่มแกนนำ 10 คน อยู่ระหว่างรอฟังคำสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องคดีของอัยการ โดยมีเอกชัย หงส์กังวานที่ยังไม่กำหนดวันนัด ส่วนกลุ่มผู้ชุมนุม 46 คน คดีขึ้นสู่ชั้นศาล ยกเว้นอภิสิทธิ์ ทรัพย์นภาพันธ์ ที่อยู่ระหว่างรอฟังคำสั่งอัยการ

4. คดีคนอยากเลือกตั้งหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU06)

คดีนี้ กลุ่มผู้ชุมนุม 6 คน ถูกตั้งข้อหาชุมนุมทางการเมือง ฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558 และใช้เครื่องขยายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาต จากการชุมนุมที่มหาวิทยาลัยเชียง คดีอยู่ระหว่างรอการพิจารณาว่าจะฟ้องคดีหรือไม่ของอัยการ

5. คดีคนอยากเลือกตั้งที่พัทยา (PATTAYA12)

คดีนี้ กลุ่มผู้ชุมนุม 12 คน ถูกตั้งข้อหาชุมนุมทางการเมือง ฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558 และ พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ จากการชุมนุมริมหาดพัทยา บริเวณหน้าสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลพัทยา คดีอยู่ระหว่างรอการพิจารณาว่าจะฟ้องคดีหรือไม่ของอัยการ

6.คดีคนอยากเลือกตั้งหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และหน้าองค์การสหประชาชาติ (UN62)

คดีนี้มีผู้ต้องหา 62 คน แบ่งเป็นกลุ่มแกนนำซึ่งถูกตั้งข้อหายุยงปลุกปั่น ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 116 และใช้เครื่องขยายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาต ในจำนวนนี้มี 9 คนที่ถูกตั้งข้อลักทรัพย์ ร่วมกับข้อหามั่วสุมให้เกิดความวุ่นวายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 215 มาตรา 216, ฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558, พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ, และ พ.ร.บ.การจราจรทางบก จำนวน 21 คน และกลุ่มผู้ชุมนุมที่ถูกตั้งข้อหามั่วสุมให้เกิดความวุ่นวายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 215 มาตรา 216, ฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558, พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ, และ พ.ร.บ.การจราจรทางบก จำนวน 41 คน

สำหรับกลุ่มแกนนำ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 15 คน ที่ถูกจับกุมในที่เกิดเหตุ ปัจจุบันคดีอยู่ในชั้นอัยการ แต่ยังไม่มีกำหนดนัดฟังคำสั่งว่าจะฟ้องคดีหรือไม่ ส่วนอีก 6 คน ที่ได้รับหมายเรียกมารับทราบข้อหาภายหลัง อยู่ในชั้นอัยการเช่นกัน แต่มีกำหนดนัดฟังคำสั่งแล้ว ส่วนกลุ่มผู้ชุมนุมจำนวน 38 คน คดีขึ้นสู่ชั้นศาล ยกเว้นเนติวิทย์ โชติภัทรไพศาล ที่คดียังอยู่ในชั้นอัยการ, ชเนศ ชาญโลหะ ที่มีคำสั่งไม่ฟ้องคดี, และอาอิซะฮ์ เสาะหมาน ที่ยังตามตัวมารับทราบข้อหาไม่ได้

Tags: , , , , , , , , , , , ,Top Posts

TAG

112 116 BBC Thai freedom of expression Head of NCPO order 3/58 NDM กฎอัยการศึก กรุงเทพ ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ ขอนแก่น คนอยากเลือกตั้ง ควบคุมตัวมิชอบ คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558 คำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 3/2558 จตุภัทร์ บุญภัทรรักษา ชุมนุมทางการเมือง บีบีซีไทย ประชามติ ประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ พ.ร.บ.ประชามติ พรบ.ชุมนุมสาธารณะ พฤติการณ์คุกคาม พูดเพื่อเสรีภาพ ม.112 มทบ.11 มาตรา 44 มาตรา 112 ศาลจังหวัดขอนแก่น ศาลทหาร ศาลทหารกรุงเทพ ศิริกาญจน์ เจริญศิริ ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ศูนย์ปราบโกงประชามติ สิทธิในกระบวนการยุติธรรม หมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ อานนท์ นำภา เสรีภาพการชุมนุม เสรีภาพการแสดงออก เสรีภาพในการชุมนุม เสรีภาพในการแสดงออก แชร์เฟซบุ๊ก ไผ่ จตุภัทร์ ไผ่ ดาวดิน