เรื่องเด่น

นัดหมายคดีประจำเดือน

พฤศจิกายน, 2019

04พ.ย.9:00 amคดีโพสต์ตำรวจอยู่เบื้องหลังทำร้ายจ่านิว หมายเลขคดี: คดีหมายเลขดำที่ อ.2430/2562 ศาลอาญา

05พ.ย.9:00 amคดีประชามติบางเสาธง วรวุฒิบุตรมาตร หมายเลขคดี: คดีอยู่ในชั้นอัยการ

06พ.ย.10:00 amคดีกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง ชุมนุมหน้าที่ทำการสหประชาชาติ UN62 (แกนนำ) หมายเลขคดี: คดีอยู่ในชั้นอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

08พ.ย.10:00 amคดีกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง ชุมนุมหน้าที่ทำการสหประชาชาติ UN62 (แกนนำ) หมายเลขคดี: คดีอยู่ในชั้นอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

11พ.ย.9:00 amคดีพลวัฒน์ วโรดมพุฒิกุล หมายเลขคดี: คดีหมายเลขดำที่ อ.807/2562

ดูนัดหมายเพิ่มเติม
X