เรื่องเด่น

นัดหมายคดีประจำเดือน

มกราคม, 2019

14ม.ค.All Dayคดีกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง ชุมนุมบริเวณหน้ากองทัพบก (Army)

14ม.ค.9:00 amคนอยากเลือกตั้ง RDN50 (กลุ่มแกนนำ) หมายเลขคดี: -

14ม.ค.9:00 amคดีคนอยากเลือกตั้ง UN62 (กลุ่มแกนนำ)

15ม.ค.9:00 amละเมิดอำนาจศาลขอนแก่น หมายเลขคดี: คดีหมายเลขดำที่ ลม.1/2560 คดีหมายเลขแดงที่ ลม.1/2560

17ม.ค.All Dayคดีชุมนุม 'ปัดฝุ่นประชาธิปไตย'

ดูนัดหมายเพิ่มเติม
X