เรื่องเด่น

Press Statement by the Thai Lawyers for Human Rights (TLHR) Unlawfully...

The Thai Lawyers for Human Rights (TLHR)...

Legal Observations on Head of the NCPO Order No. 22/2561

  Legal Observations on Head of the NCPO...

แถลงการณ์ : เรียกร้องให้ปล่อยตัวบุคคลถูกควบคุมตัวโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ตามที่ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนได้ติดตามข้อมูลการควบคุมตัวบุคคลกรณีครอบครองหรือใส่เสื้อกรณีสหพันธรัฐไท พบว่าระหว่างวันที่ 7 -12 ธันวาคม 2561 เจ้าหน้าที่ทหารได้ควบคุมตัวบุคคลในเขตพื้นที่...

บทความ

X