เรื่องเด่น

นัดหมายคดีประจำเดือน

ธันวาคม, 2019

02ธ.ค.9:00 amคดีกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง ชุมนุมหน้าที่ทำการสหประชาชาติ UN62 (แกนนำ) หมายเลขคดี: คดีหมายเลขดำที่ อ.1308/2562 ศาลอาญา

03ธ.ค.9:00 amประชามติบางเสาธง วรวุฒิ บุตรมาตร หมายเลขคดี: อยู่ในชั้นอัยการ สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ

04ธ.ค.9:00 amคดีนายสราวุทธิ์ (สงวนนามสกุล) หมายเลขคดี: คดีหมายเลขดำที่ ศาลจังหวัดเชียงราย

06ธ.ค.9:00 amคดีนายสราวุทธิ์ (สงวนนามสกุล) หมายเลขคดี: คดีหมายเลขดำที่ ศาลจังหวัดเชียงราย

09ธ.ค.9:00 amไต่สวนคำร้องขอลดค่าปรับตามสัญญาประกัน สุรชัย แซ่ด่าน หมายเลขคดี: คดีหมายเลขดำที่ 3537/2552 คดีหมายเลขแดงที่ 8488/2552

ดูนัดหมายเพิ่มเติม
X