เรื่องเด่น

นัดหมายคดีประจำเดือน

ตุลาคม, 2019

04ต.ค.12:03 pmสิรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์ กับพวกรวม 7 คน หมายเลขคดี: คดีอยู่ในชั้นอัยการ สำนักงานอัยการ คดีศาลแขวงเชียงราย

07ต.ค.9:00 amคดีกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง ชุมนุมหน้าที่ทำการสหประชาชาติ UN62 (ผู้ชุมนุม) หมายเลขคดี: หมายเลขดำ ที่ อ. 1756/2561

07ต.ค.9:00 amสหพันธรัฐไทเชียงใหม่ หมายเลขคดี: คดีหมายเลข ดำที่ อ 1838/2562

08ต.ค.9:00 amนที (สงวนนามสกุล) หมายเลขคดี: คดีหมายเลขดำที่ อ.3406/2561

09ต.ค.9:00 amนที (สงวนนามสกุล) หมายเลขคดี: คดีหมายเลขดำที่ อ.3406/2561

ดูนัดหมายเพิ่มเติม
X