บริจาคสนับสนุนเรา

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน

ภายใต้ มูลนิธิสิทธิเพื่อความยุติธรรม

เปิดรับเงินสนับสนุน ด้วยการให้โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ตามรายละเอียดดังนี้

บริจาคในนามบัญชี: มูลนิธิสิทธิเพื่อความยุติธรรม
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาบิ๊กซี ลาดพร้าว 2
ประเภทออมทรัพย์ เลขบัญชี 800-9-54209-4


Thai Lawyers for Human Rights
Under Rights for Justice Foundation (RJF)

Please kindly make your donation to the account name
Account Name: Rights for Justice Foundation
Bank of Ayudhaya PCL (Krungsri), Big C Lat Phrao 2 Branch
Account number: 800-9-54209-4