บทความ

ความคิดและความใฝ่ฝันของ “บอล ธนวัฒน์ วงค์ไชย” คนรุ่นใหม่ที่ต้องพยายามเติบโตในยุคเผด็จการ

“บอล” ธนวัฒน์ วงค์ไชย คนรุ่นใหม่อายุเพียง 22 ปี นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ปี 3 ย่างเข้าปีที่...

สิตานัน สัตย์ศักดิ์สิทธิ์: ในวันที่ความรู้สึกยังติดค้าง เราทำได้แค่มุ่งหน้าเดินต่อ

ในเบื้องหน้า ‘เจน’ สิตานัน สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ คงไม่แตกต่างจากผู้หญิงวัย 40 ปลายคนอื่นๆ ร่างสูง ใบหน้ารูปไข่...

88 ปี 24 มิ.ย.: ‘วันประวัติศาสตร์ชาติ’ที่ถูกห้ามรำลึกถึง กิจกรรม 21 จุดถูกปิดกั้นคุกคามทั่วไทย

24 มิถุนายนปีนี้ นับได้ว่าเป็นปีที่มีการจัดกิจกรรมรำลึกเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงการปกครองสยามที่เข้มข้นที่สุดครั้งหนึ่ง ในวาระครบรอบ 88 ปี ประชาชนในหลายพื้นที่ได้จัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างกว้างขวาง มิใช่เพียงรวมศูนย์อยู่เฉพาะพื้นที่ซึ่งเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์โดยตรงอย่างในกรุงเทพฯ...

1 ปี ลอบทำร้าย “จ่านิว”: ผู้กระทำผิดยังลอยนวล บาดแผลในชีวิตยังคงอยู่

28 มิถุนายน 2563 นับได้ว่าเป็นเวลาครบ 1 ปี พอดี ในเหตุการณ์การลอบทำร้ายร่างกาย สิรวิชญ์...

ข้อความคิดทางกม. ในระบอบปชต. : “ประชาชนเป็นรากฐานของกม. มหาชนไทย” มิใช่สถาบันกษัตริย์

เกื้อ เจริญราษฎร์  เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยกฎหมายและสิทธิมนุษยชน ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน   ในระบอบการเมืองการปกครองของไทยนั้นแต่เดิมก่อน ๒๔๗๕ ระบอบการปกครองในไทยเป็นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ซึ่งเป็นระบอบเผด็จการประเภทหนึ่ง อำนาจสูงสุดเป็นของพระมหากษัตริย์ การตรวจสอบถ่วงดุลตามหลักการแบ่งแยกอำนาจและการประกันสิทธิขั้นพื้นฐานตามระบบกฎหมายยังไม่เกิดขึ้นตามความหมายของระบอบประชาธิปไตย แต่หลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎร ระบอบประชาธิปไตยได้ถูกสถาปนาขึ้นและกฎหมายมหาชนไทยซึ่งมีรากฐานคือ...
X