บทความ

การออกวิ่งที่เต็มไปด้วยขวากหนาม: ภาพรวมการปิดกั้นสิทธิเสรีภาพในกิจกรรม #วิ่งไล่ลุง ทั่วไทย

12 มกราคม 2563 กลายเป็นวันสำคัญของการแสดงออกทางการเมืองอีกครั้งหนึ่ง จากการลุกขึ้นมาออก “วิ่งไล่ลุง” (Run Against Dictatorship)...

ยุกติ มุกดาวิจิตร: “ความไม่สมมาตรระหว่างการเป็นจำเลยกับการเป็นโจทก์ในคดีทางการเมือง”

    บทความนี้เป็นการถอดบทเรียนจากงานเสวนาเปิดตัวหนังสือ "ราษฎรกำแหง: บันทึก 9 คดีต้านรัฐประหารในยุค คสช" ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 17...

ไทเรล ฮาเบอร์คอร์น: “ตุลาการไทยภายใต้สภาวะลอยนวลพ้นผิด”

  บทความนี้เป็นการถอดบทเรียนจากงานเสวนาเปิดตัวหนังสือ "ราษฎรกำแหง: บันทึก 9 คดีต้านรัฐประหารในยุค คสช" ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 17...

ประจักษ์ ก้องกีรติ: “บทบาทของตุลาการไทยในการรับรองการรัฐประหาร ในวันที่รัฐมองผู้เห็นต่างเป็นศัตรู”

  บทความนี้เป็นการถอดบทเรียนจากงานเสวนาเปิดตัวหนังสือ "ราษฎรกำแหง: บันทึก 9 คดีต้านรัฐประหารในยุค คสช" ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 17...

นพพล อาชามาส: “บันทึกประวัติศาสตร์ 9 คดีของผู้ไม่สยบยอม”

    บทความนี้เป็นการถอดบทเรียนจากงานเสวนาเปิดตัวหนังสือ "ราษฎรกำแหง: บันทึก 9 คดีต้านรัฐประหารในยุค คสช" ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 17...
X