บทความ

ติด ‘EM’ ไว้กับตัวผู้ต้องหา ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสิทธิประกันตัว ?

แม้ว่ากระทรวงยุติธรรมจะนำอุปกรณ์ติดตามตัวผู้ต้องหา หรือ “EM” (Electronic Monitoring Center) มาใช้แทนหลักทรัพย์ประกันตัวเป็นเวลากว่า 9 เดือนแล้ว...

ห้ามจด ห้ามเผยแพร่: การกระทำที่ขัดหลักการพิจารณาคดีอย่างเปิดเผยและขัดหลักประชาธิปไตยของศาลทหาร

ท่ามกลางกระแสจัดตั้งพรรคการเมืองและกระบวนการเลือกตั้งที่คาดหมายว่าจะสามารถจัดได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปี 2562 นั้น ยังคงมีเรื่องราวของคนจำนวนไม่น้อยดำเนินอย่างเงียบเชียบภายใต้ร่มเงาของกระบวนการยุติธรรมหลังรัฐประหารเมื่อปี 2557 แม้คณะรักษาความสงบแห่งชาติจะยกเลิกการดำเนินคดีพลเรือนบางฐานความผิดในศาลทหารแล้วเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559 แต่ก็เป็นเฉพาะการกระทำที่เกิดขึ้นหลังวันที่...

กฎหมายชุมนุมสาธารณะ: ประสบการณ์คัดค้านโรงไฟฟ้าชีวมวลของเครือข่ายรักษ์สิ่งแวดล้อมแพร่

พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 เป็นกฎหมายอีกฉบับหนึ่งที่ออกโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ภายใต้ยุคคณะรัฐประหาร คสช. ซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้สิทธิเสรีภาพในการชุมนุมของชุมชนท้องถิ่นจำนวนมาก แทนที่จะคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ กลับมีแนวโน้มจะถูกใช้ปิดกั้นการชุมนุมและสร้างภาระในการออกมาแสดงออกของผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาของรัฐและเอกชนในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ อ่านเรื่องราวปัญหาการใช้ พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ...
X