บทความ

เปิดคำเบิกความคดีสหพันธรัฐไท ใส่เสื้อดำ-ชูป้ายหน้ามาบุญครอง ก่อนฟังคำพิพากษา 14 ก.ย. 63

ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก นัดฟังคำพิพากษาคดีชูป้ายสหพันธรัฐไทที่หน้าห้างมาบุญครอง หรือเอ็มบีเคเซ็นเตอร์ ในวันที่ 14 ก.ย. 2561 เวลา...

เสรีภาพการแสดงความคิดเห็นและการวิจารณ์ประมุขของรัฐ: ชวนดูมาตรฐานสิทธิมนุษยชนยุโรป

เกื้อ เจริญราษฎร์   เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเป็นเสรีภาพที่เก่าแก่ที่สุดและมีคุณค่ามากที่สุดอย่างหนึ่ง ทั้งยังเป็นสารัตถะของความเป็นมนุษย์เนื่องจากเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่จะสื่อสารต่อกันและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นยังมีความเชื่อมโยงทางสังคมที่สัมพันธ์กับคุณค่าอื่นที่สำคัญ การขยายพรมแดนของความรู้ย่อมไม่อาจกระทำได้หากปราศจากเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพัฒนาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ก็ไม่อาจกระทำได้หากถูกลิดรอนเสรีภาพในแสดงความคิดเห็น รวมไปถึงในระบอบประชาธิปไตย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะก็ไม่อาจสะท้อนความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริงหากปราศจากเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น หากต้นไม้ไม่อาจเติบโตได้โดยปราศจากน้ำฉันใด...

กฎหมายและการกดปราบทางการเมือง สู่ “วิกฤตการณ์แห่งความชอบธรรม” (อีกครั้ง)

คอลัมน์นิติ/สังคม เปิดพื้นที่ให้นักศึกษากฎหมายรุ่นใหม่ๆ ที่สนใจสังคมการเมืองในมิติทางกฎหมายที่หลากหลาย เข้ามาร่วมกันขีดเขียนและนำเสนอความคิดเห็น อันน่าจะช่วยเปิดโลกของวิชากฎหมายในสังคมไทยให้กว้างขวางยิ่งขึ้น   ภาสกร ญี่นาง นักศึกษาปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   เนื่องด้วยบรรยากาศและสถานการณ์ทางการเมืองไทยในช่วงนี้กำลังร้อนระอุขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปรากฏการณ์การชุมนุมของประชาชนจำนวนมากที่ออกมาต่อต้านรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ฯ เกิดขึ้นทั่วทุกสารทิศ...

คำต่อคำ: คำแถลงอานนท์แถลงในวันไต่สวนถอนประกัน กับข้อเรียกร้องให้ศาลไม่รับรองรัฐประหารที่ศาลไม่ได้จด

เช้าวันที่ 3 กันยายน 2563 9.00 น. อานนท์ นำภา นักกิจกรรมและทนายความด้านสิทธิมนุษยชน...

ผลที่แปลกประหลาดยิ่งทางกม.: เมื่อพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ-พ.ร.บ.ชุมนุมฯ ถูกใช้พร้อมกัน

จากสถานการณ์การนำข้อกำหนดตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ) เรื่องการห้ามชุมนุมมั่วสุมในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค มาใช้กล่าวหาดำเนินคดีต่อการชุมนุมทางการเมืองอย่างต่อเนื่องนั้น โดยจนถึงปัจจุบัน (2 ก.ย....
X